Inspirerend Leiderschap, wat is dat?

Als we leidinggeven, managen en coachen combineren dan krijgt leiderschap praktisch gestalte. Mijn mening is dan ook: ‘ een goede leider is in de eerste plaats in staat om zichzelf goed te leiden”.

 

Wat is dan inspirerend?

Leiding geven is vooral effectief communiceren met anderen. Bij het ontwikkelen van inspirerend leiderschap is reflectie en actie aan onszelf te werken de belangrijkste sleutels. Anderen zijn daarbij een belangrijke bron van waardevolle kennis, ervaringen en voorbeelden. Het is een vorm van zelfsturing, een vorm van persoonlijke, innerlijke, intieme en intensieve ontwikkeling.

We hebben daar onszelf voor nodig maar ook een visie en een doel. Inspirerend leiderschap is alleen mogelijk en nuttig als we de innerlijke resultaten uiterlijk kunnen realiseren. Deze resultaten zetten we om in effectief gedrag door ze toe te passen en te toetsen.

Welk talent voor leiderschap?

Je ontwikkelen vraagt talenten voor het communiceren met anderen. Allereerst moet jij je bewust zijn dat jij de enige persoon bent die dit kan doen.. Je bent zelf je allerbeste leider en je bent ertoe in staat als je diepere inzichten krijgt vanuit de psychologie over mensenkennis en zelfkennis. Inzicht in jezelf krijg je door dagelijks te reflecteren op je ervaringen, je gevoelens en je gedachten. Kies ervoor jezelf te leiden en ga uit van de talenten die je bezit. De beste leiders in deze wereld gaan bij het ontwikkelen van talenten van zichzelf uit. Er zijn wat vooronderstellingen:

 1. De talenten van ieder mens zijn uniek en duurzaam.
 2. De sterke kanten van de mens bieden de meeste ruimte voor groei en ontwikkeling.
 3. Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling.

Neem dus volledig verantwoording voor je eigen ontwikkeling. Voor alles waarover je droomt, denkt en doet. Laat tijd, dingen , mensen en issues voor wat het zijn als je er geen invloed op hebt en er dus niets aan kunt doen.

Wat is Inspirerend gedrag?

Inspiratie is niet iets dat we krijgen, het is wat we met onze gedragingen meegeven, het is een bezieling. Dat betekent dat we moeten zorgen dat we te allen tijden verbonden moeten blijven met onszelf, met onze spirituele essentie.

Welke kenmerken zien we dan?

Het is eenvoudig gezegd: ‘ Worden wie je bent en doen waarvoor je geschikt bent’. Dat betekent dat we trouw moeten zijn aan onszelf. Dat maakt een mens authentiek. Denk aan een aantal bekende inspirerende leiders zoals Albert Einstein, Goethe, Abraham Lincoln etc. We zien bij hen 4 kenmerken:

 1. Natuurlijke kenmerkenlichaamstaal
 2. Emotionele kenmerken
 3. Rationele kenmerken
 4. Spirituele kenmerken.

Natuurlijke kenmerken van een inspirerend leider

We zien bij de Natuurlijke kenmerken van de leider dat hij/zij een voortdurende spontaniteit hebben, vitaliteit en frisheid uitstralen. Ze plezier, ontzag en bewondering erg waarderen. Niet verzadigd zijn of verveeld. Op een natuurlijke wijze vol vertrouwen, zeker en onconventioneel zijn. Een enorm gevoel van toewijding verbonden is met het werk.

 

Emotionele kenmerken van een inspirerend leider

Deze kenmerken komen tot uiting in het karakter: verdraagt en aanvaardt alle mensen, ongeachte sociale klasse, opleidingsniveau en religie etc.  Heeft gevoel voor humor. Psychologische gezondheid wordt bevorderd door het vermogen om te liefhebben en geliefd te worden. Ook is een van de kenmerken dat er een diep gevoel van sympathie en genegenheid is naar anderen en streeft naar intermenselijke relaties en is in staat tot diepere vriendschap. Heeft echte belangstelling en is betrokken.

 

Rationele kenmerken van een inspirerend leider

Deze kenmerken zijn vooral zichtbaar door de doelmatige waarneming en bezit creativiteit. Heeft behoefte aan privacy en onafhankelijkheid. Ook kenmerkt deze leider dat hij/zij zich graag terugtrekt. Heeft geen andere mensen nodig om zichzelf te vermaken. Vindt doelen belangrijker dan middelen.

Spirituele kenmerken van een inspirerend leider

Deze mens bezit kenmerken van eenheid, staat sterk en tolerant tegenover tekortkomingen van anderen. Staat open voor mystiek en of piekervaringen.. Neigt er toe mystiek, poëtisch en religieus te zijn en reageert op schoonheid. Wordt eerder door zichzelf geleid dan door anderen.

Na deze kenmerken van de ideale mens, komen we even terug met de beide benen op de vloer. Laat het duidelijk zijn dat bovenstaande kenmerken ideale kenmerken zijn. Er bestaan geen volmaakte mensen. . Er zijn wel mensen die goed zijn en zelfs ook groots: scheppers, zieners, bezielden. Dat geeft hoop voor de toekomst van de mens en persoonlijke ontwikkeling. Ieder mens heeft natuurlijk ook zijn schaduwkanten. Op welk punt vind jij jezelf verre van ideaal? En welke bovenstaande kenmerken herken jij bij jezelf? Welke kun je meer ontplooien?

 

Energie

Het was Einstein die de hele wetenschap op zijn kop zette met zijn relativeringstheorie: E=MC2. Een ontdekking die later werd beproefd en bewezen. Ook kwam de mens hierdoor in een heel ander perspectief te staan. Een mens is een verzameling van ledematen en organen die weer een verzameling zijn van cellen. Cellen zijn weer een verzameling van deeltjes, simpel gezegd: trilling van energie  volgens een bepaald patroon, een dansje van onzichtbare golfjes. Een mens is dus eigenlijk niets anders dan trilling. Objectief gezien ben je ‘ niets’  of juist ‘ alles’. Inmiddels zijn er nieuwe inzichten over de trillingen van ons brein en hart, dat grote zendstations blijken te zijn. En dan hebben we nog niet gesproken over de enorme voorraad van allerlei emoties, gevoelens en gedachten en zo voort. En ook die bestaan allen uit trillingen (hrz).

De mens is dus een onvoltooid wezen, verder wordt het aan de mens zelf overgelaten naar eigen inspanning en inzichten zichzelf verder te ontwikkelen.

 

Ego

We hebben meerdere ‘ ikken’  die we samen ego noemen. Denk hierbij aan: pleaser, teaser, criticus, moeder, judge, vrolijke kind, gekwetste kind, rebel, rechtvaardige, etc. Al deze ikken dringen zich aan elkaar op en versterken elkaar of verdringen elkaar om gehoord te worden. Ze bevestigen elkaar, ondersteunen elkaar, vullen elkaar aan, spreken elkaar tegen en zijn soms in een heftige strijd met elkaar verwikkeld. Inzicht in onze ikken en welke plek ze innemen in welke situatie zorgt voor bewustwording en groei. Een inspirerende leider weet welke ikken hij/zij heeft en samenwerken of tegen werken in bepaalde situaties.

 

Bewustzijn

Voor inspiratie en leiderschap is het noodzakelijk dat we ons bewustzijn en daardoor ons van onszelf bewust worden. We onderscheiden 4 niveaus van bewustzijn:

 1. Het vermogen tot waarnemen en onderscheiden.
 2. Het denkniveau met het abstracte en concrete denken.
 3. Het gevoelsniveau, onze emoties en diepere gevoelens zoals o.a. zelf-motivatie en onafhankelijkheid.
 4. Het bewegingsniveau met vitaliteit, kracht, instinct en driften.

De ontwikkeling begint bij bewust worden, via bedenken naar voelen en dan naar handelen.

 

Bezield zijn

Inspireren is het bezield zijn en betekenis geven aan wat we denken, zeggen en doen. De zaken die er werkelijk toe doen, met discipline verwerven, met passie uitdragen aan anderen en deze zaken zelf als voorbeeld uitvoeren.

Het allerbelangrijkste voor ons is dat we de zin er van inzien en zin hebben in ons leven, werk, in al onze activiteiten

Gedrag wordt dus bepaald door ons bewust te zijn van ons denken, voelen en doen. Zingeving is gebaseerd op bestemming, interesses en instelling en komt tot uiting in bezieling, passie en inzet. Zingeving uit zich concreet in inspirerend gedrag.

Wees inspirerend en leer jezelf en anderen te inspireren door zin en betekenis te gevn aan alles wat je denkt, zegt en doet en geef deze dingen een authentieke waarde.

1 gedachte over “Inspirerend Leiderschap, wat is dat?”

Plaats een reactie